Curriculum vitae

2020Oprichter en bestuurslid Stichting EWF-Lab
2014Ambassadeur Earth, Wind & Fire
2013Doctorsgraad TU Delft Proefschrift Earth, Wind & Fire – Natuurlijke Airconditioning
2007Promovendus TU Delft
2005Kandidaat promovendus TU Delft op het onderzoek Earth, Wind & Fire
2003Voorzitter TVVL Werkgroep “Ventilatie en Roken” (tot 2005)
2003Voorzitter normcommissie “Klimaatbeheersing van Gebouwen” van het Nederlands Normalisatie-instituut (tot 2007)
2002Chairman REHVA Taskforce “Ventilation and Smoking” (tot 2005)
2002Chairman REHVA Taskforce “Indoor Environment and Energy in Schools” (tot 2005)
2001Chairman REHVA REGION 1 v/h REHVA Cooperation Group (tot 2005)
1998Pre-pensionering - Oprichting Bronsema Consult
1998Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut, de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel en
de Commissie van Geschillen van het KIVI (tot 2006)
1996Lid van de REHVA Coöperation Group namens TVVL (tot 2001)
1995Voorzitter Technische Raad TVVL (tot 2004)
1993Vaste TVVL vertegenwoordiger bij ASHRAE (tot 2002)
1993Parttime gastdocent TU Delft Faculteit Bouwkunde (tot 2007)
1990Directeur Ketel/Deerns Raadgevende Ingenieurs –Adviseurscombinatie Luchthaven Schiphol (tot 1998)
1978Directeur en Partner Ketel Raadgevende Ingenieurs BV Delft (tot 1998)
(Projecten o.a. Stadhuis Lelystad – Ministerie van VROM Den Haag – Terminal 3 Amsterdam Airport Schiphol)
1972Adviseur Adviesgroep Ketel en van Scheindelen Delft
1967Vestigingsdirecteur Geveke Warmtetechniek BV Arnhem
1962Projectleider Geveke Warmtetechniek BV Amsterdam
1958Projecttechnicus Geveke & Co’s Technisch Bureau Amsterdam
1957Reserve Officier KL Regiment Technische Troepen
1955Diploma HTS Werktuigbouwkunde Groningen –Academie Minerva
1935Geboren Assen