Een Gezond Gebouw

Vanaf het begin van de ontwikkeling van de klimaattechniek zijn geëngageerde ingenieurs actief geweest om met behulp van verbeterde technieken het binnenmilieu te perfectioneren, en ik heb ook geprobeerd hieraan mijn steentje bij te dragen. Veel inspanningen om door betere klimaatinstallaties ook meer tevreden gebruikers te krijgen zijn echter mislukt.

In 1985 publiceerde Peter Kröling zijn studie “Besundheits- und Befindensstörungen in klimatisierten Gebäuden”  waarin voor het eerst het Sick Building Syndroom werd benoemd. Deze studie gaf  de stoot aan uitgebreid onderzoek op dit gebied, mede resulterend in de oprichting van de International Society for Indoor Air Quality and Climate, en de organisatie van een reeks driejaarlijkse Healthy  Buildings Conferenties, waarvan de eerste in 1988 plaatsvond in Stockholm. Van meet af aan heeft deze thematiek mijn werk sterk beïnvloed; zo schreef ik ten behoeve van onze cliënten in 1990 een gepopulariseerde studie “Een Gezond Gebouw” en voor TVVL onder dezelfde titel een technische syllabus ten behoeve van de cursus Klimaatbeheersing. Na deelname aan een zestal conferenties destilleerde ik hieruit mijn “Tien Geboden voor een Gezond Gebouw”

1-    Bouw met gezonde materialen

2-    Houd het gebouw droog

3-    Houd het gebouw schoon

4-    Houd het binnenklimaat koel en droog

5-    Niet roken in gebouwen

6-    Ventileer – Ventileer – Ventileer

7-    Pas het KISS principe toe

8-    Geef de gebruiker invloed op het binnenklimaat

9-    Houd de luchtfilters en de luchtkanalen droog

10- Onderhoud – Onderhoud – Onderhoud

Mijn verdere onderzoek en publicaties houden alle verband met deze Tien Geboden. Hieraan kan het aspect “Energiezuinigheid” worden toegevoegd maar altijd als vanzelfsprekend sluitstuk van de trits Veilig – Gezond – Behaaglijk – Productief.