Architectuuroefening Earth, Wind & Fire (1)

Het Earth, Wind & Fire concept koppelt klimaatontwerp, bouwfysica en installaties aan een architecturale opgave. Door deze holistische benadering van het ontwerpproces wordt de begripsafstand tussen architect en klimaatingenieur verkleind, een primaire doelstelling van het onderzoek. De architect krijgt hierbij per axioma een grote rol bij het klimaatontwerp en de energie-efficiency van gebouwen. Door de klimaatvoorzieningen uit te voeren als elementen voor architectonische expressie is klimaattechniek niet meer ondergeschikt aan architectuur maar wordt zelf deel van architectuur. Het ontwerpen van een gebouw als klimaatmachine is hierdoor ook een taak geworden van de architect, die daarmee tevens mede verantwoordelijk wordt voor het binnenklimaat en de energiehuishouding.

Volgens prof. Cees van Beers van TU Delft is het logisch dat bestaande bedrijven niet met grote innovaties komen. “Een innovatie die de bestaande structuren omver gooit ondermijnt hun positie, en daar hebben bestaande organisaties geen behoefte aan. Radicale veranderingen moeten van nieuwe bedrijven komen”.  Die nieuwe bedrijven zijn er voor EW&F natuurlijk nog niet, maar hopelijk kan daar vanuit de faculteiten Bouwkunde van de TUD en TU/e een impuls aan worden geven. Als eerste stap hiervoor dient een architectuuroefening voor Masterstudenten, die in de 2e helft van 2013 van start gaat. De gedachte hierachter is om het EW&F concept, ontwikkeld vanuit een klimaat technisch perspectief, ook architectonisch en bouwkundig gestalte te geven om daarmee het concept architecturaal te testen en te valideren.

Voor een plaats in het curriculum van BK staat uiteraard de ontwikkeling van de student voorop. Het  doel van de oefening is dan ook als volgt geformuleerd:

•             Ontwikkeling van de student.

•             Testen van het EW&F concept voor verschillende situaties en gebouwtypologieën.

•             Testen van de computerprogramma’s voor de zonneschoorsteen en de klimaatcascade.

•             Show case en PR van het EW&F concept voor de bouwwereld.

Medio 2013 is er mede door mijn promotie veel belangstelling voor het Earth, Wind & Fire concept. Het is m.a.w. een goede tijd om momentum te creëren en de bouwwereld enthousiast te maken.

Een nieuwbouwproject is voor studenten waarschijnlijk het meest interessant. Er zou een programma kunnen worden opgesteld voor een kantoorgebouw van bijvoorbeeld 10.000 m2 bvo in 10 bouwlagen. Studenten zijn vrij in de keuze van de typologie, zoals enkel- en dubbel corridor,   atriumgebouw e.d. In dit ontwerp kan een specifieke infrastructuur voor de luchtverdeling worden ontworpen, heel interessant voor een architect. De locatiekeuze voor een dergelijk  gebouw is nogal lastig. Bovendien is een nieuwbouwproject in het huidige tijdsgewricht weinig realistisch, gezien de vele leegstaande kantoorgebouwen.

Revitalisatie van een bestaand kantoorgebouw lijkt realistischer en heeft dan ook in principe de  voorkeur. De locatie ligt hierbij vast en het programma grosso modo ook.  Bovendien is het interessant en nuttig om op deze manier universiteiten met de echte bouwwereld te verbinden.

Om PR voor het EW&F concept te genereren wordt eraan gedacht van de oefening een competitie te maken, compleet met jury en prijzengeld. In de eerste ronde wordt zowel in Delft als in Eindhoven een expositie gehouden van de daar gemaakte ontwerpen en wordt het beste / mooiste ontwerp bekroond. In de tweede ronde worden alle ontwerpen, maquettes en tekeningen,  tentoongesteld, bijvoorbeeld in het NAI , en de hoofdprijs bekend gemaakt. Uiteraard omgeven door veel publiciteit.

Voor verdere informatie over de architectuuroefening EW&F wordt verwezen naar ………..