Vervolgonderzoek prestaties Ventecdak in relatie met Architectuur (2)

Voor een verdere optimalisering van de prestaties van het Ventecdak, mede in relatie tot de architectonische kwaliteit is aanvullend onderzoek nodig. Dit onderzoek uit te voeren met behulp van CFD simulaties en de validatie hiervan met modelmetingen in de windtunnel. In principe komen hierbij de volgende parameters aan de orde:

•             De omvang van het bovendak in relatie tot het onderdak;

•             De grootte van de overstekken ten behoeve van de overdrukkamer;

•             De kromtestraal van het onderdak en het bovendak;

•             De keelhoogte van de pseudo-venturi relatie tot de luchtsnelheid in de venturi-ejector;

•             De invloed op de winddruk coëfficiënten van de door kleppen en windturbines in de overdrukkamer uitstromende lucht;

Verder moeten de prestaties van het Ventecdak voor gebouwen met andere geometrieën dan het model van 20 x 20 m worden onderzocht. Het windregime en de effecten hiervan op de over- en onderdrukken in een Ventecdak voor een gebouw met breedte/diepteverhoudingen >> 1 kunnen aanvullende voorzieningen nodig maken die met behulp van simulaties in beeld moeten worden gebracht.

Op basis van deze aanvullende simulaties kunnen prestatie-eisen worden geformuleerd voor het optimaliseren van de winddrukcoefficiënten aan wind- en lijzijde.

Deze prestatie-eisen kunnen architecturaal worden vertaald in modellen voor gebouwen met verschillende hoogten. Het Ventecdak zal hierdoor  de nagestreefde synthese van technologie en architectuur kunnen opleveren.

Dit onderzoek idealiter uit te voeren in combinatie met het onderzoek ad (3)