Over

Ben

Dit is de persoonlijke website van Dr. Ing. Ben Bronsema, raadgevend ingenieur en gastonderzoeker bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Mijn specialisme is de klimaattechniek en mijn fascinatie is een veilig, gezond, behaaglijk, productief en energiezuinig binnenmilieu. Hieraan heb ik het grootste deel van mijn beroepsmatige leven gewijd, zowel als ontwerper als onderzoeker. In de loop van mijn ontwikkeling zijn de accenten hierbij gaandeweg verschoven van mechanische- naar meer natuurlijke systemen, culminerend in het onderzoek “Earth, Wind & Fire – Natuurlijke Airconditioning”, dat in 2013 werd afgerond  met mijn promotie aan de TU Delft.

Het optimale klimaatsysteem wordt naar mijn overtuiging gevormd door een symbiose van natuur en techniek met behulp van hybride systemen. Zowel met het oog op de gebruiker (binnenmilieu) als met betrekking tot het energiegebruik (buitenmilieu) speelt de natuur bij deze systemen een dominante rol.

Ik pretendeer beslist niet de enige te zijn die zich met deze ontwikkeling bezighoudt. Wereldwijd wordt door architecten en ingenieurs onderzoek gedaan en geëxperimenteerd met natuurlijke systemen van klimaatregeling. De belangrijkste doelstelling van mijn website is deze bekende en onbekende collega’s te laten weten waar mijn expertise ligt en in welke richting mijn onderzoek zich ontwikkelt. Dit in de verwachting dat er een spirituele uitwisseling van ideeën in wederzijds voordeel zal ontstaan.

– Ben Bronsema –